levering med afleveringsattest

Hvorfor en afleveringsattest?

Med en afleveringsattest er det muligt at bevise, at et brev er kommet frem til modtageren inden en given frist.

Hvis du som arbejdsgiver fx skal opsige en medarbejder, vil opsigelsen først få virkning fra det tidspunkt, den er kommet frem til medarbejderen.
Det er dig som arbejdsgiver der skal bevise, at en opsigelse er kommet frem til medarbejderen.

N
år du sender et brev med afleveringsattest, modtager du en kvittering på, at brevet er afleveret på modtagerens adresse og på hvilket tidspunkt brevet er afleveret. På den måde kan du bevise, at en opsigelse er kommet frem til medarbejderen fx ved månedens udgang.

 

Opsigelsen skal være kommet frem til modtageren for at være gyldig

V
i anbefaler altid vores kunder at sende en opsigelse med afleveringsattest samt med almindelig post, såfremt opsigelsen ikke kan overleveres til modtageren personligt.
Vi levere opsigelsen til medarbejderens bopæl med anmodning om kvittering for modtagelsen.

Vi dokumenter, på hvilket tidspunkt vi har leveret opsigelsen.
Hvis der ikke er nogen til at tage imod opsigelsen, vil vi tage et billede af opsigelsen samt leveringen til adressen som dokumentation for at der er leveret. 
Vi leverer 365 dage om året, så der kommer ikke til at ske en forsinkelse på weekend og helligdage.